A+ A A-

Select your language

  Cé Muid
  the adoption authority of ireland

  Údarás Uchtála na hÉireann

  Is comhlacht neamhspleách é Údarás Uchtála na hÉireann a bunaíodh ar 1 Samhain 2010 faoin Acht Uchtála 2010. An aidhm atá leis an Acht Uchtála ná le caighdeáin a fheabhsú in uchtálacha baile agus uchtálacha idir tíortha araon. Tugadh uchtáil dhlíthiúil isteach den chéad uair in Éirinn faoin Acht Uchtála 1952.

   

  Rinneadh Acht 1952 a achtú ar 1 Eanáir 1953 agus cuireadh An Bord Uchtála ar bun faoin Acht sin.

  Do éisteacht ordú uchtaithe

  Obair Shóisialta

  Uchtú Baile

  Seirbhísí Corparáideacha

  Uchtú Idir Tíortha

  Foilseacháin

  FHAISNÉIS AGUS RIANÚ

  Foirmeacha

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."