A+ A A-

Select your language

  Séanadh

  Glactar leis gur faisnéis don phobal atá sa bhfaisnéis a chuireann Údarás Uchtála na hÉireann ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Tá cóipcheart ag Údarás Uchtála na hÉireann ar an bhfaisnéis sin agus d'fhéadfaí an fhaisnéis sin a scaipeadh nó a chóipeáil. Tá úsáid a bhaint as creidiúintí oiriúnacha maidir le hainm an údair iarrtha.


  Cé go bhfuil gach iarracht déanta lena chinntiú go bhfuil an fhaisnéis/an t-ábhar atá ar an láithreán gréasáin seo cruinn, ní ghlacann Údarás Uchtála na hÉireann, a chuid seirbhíseach ná a chuid gníomhairí, aon fhreagracht maidir le cruinneas, críochnúlacht ná nádúr cothrom le dáta na faisnéise a cuireadh ar fáil ar an láithreán gréasáin, agus ní thugann sé ráthaíocht, gnóthas ná baránta ina leith, agus ní ghlacfaidh sé le haon dliteanas a eascróidh as aon earráidí nó easnaimh.

  Tá naisc ar láithreán gréasáin Údarás Uchtála na hÉireann chuig go leor láithreán gréasáin eile, lena n-áirítear láithreán gréasáin arna n-oibriú ag gníomhaireachtaí rialtais, eagraíochtaí seachbhrabúsacha agus gnóthaí príobháideacha. Ní bheidh an fógra séanta seo i bhfeidhm nuair a bheidh tú ag féachaint ar láithreán gréasáin atá á hoibriú ag eagraíocht dhifriúil agus beidh tú faoi réir pholasaí príobháideachais an láithreáin gréasáin eile sin. Tabhair ar aird nach bhfuil polasaithe agus fógraí príobháideachais ag gach láithreán gréasáin.

  Cé go bhfuil gach iarracht déanta chun iontaofacht na láithreán gréasáin atá liostaithe a chinntiú, ní féidir glacadh leis go bhfuiltear ag formhuiniú na láithreán gréasáin sin leis an séanadh seo.

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."

  Please publish modules in offcanvas position.