A+ A A-

Select your language

  Orduithe Uchtála agus Éisteachtaí
  Image

  Orduithe Uchtála

  Seoltar na hiarratais go léir d’orduithe uchtála chuig Údarás Uchtála na hÉireann. D’fhéadfadh Bord an Údaráis Uchtála iarratais ar orduithe uchtála maidir le huchtálacha Éireannacha a cheadú nó a dhiúltú.

  Image

  Éisteachtaí Uchtála

  Rialacha d’éisteachtaí maidir le iarratais uchtála agus iarratais chun na hArd-Chúirte faoi Alt 30 agus Alt 54 de na hAchtanna Uchtála 2010 go 2017

  Image

  Eolas do Dhaoine Óga

  Eolas do dhaoine óga a fhreastalaíonn ar éisteacht maidir le hordú uchtála. Tá Údarás Uchtála na hÉireann freagrach ó thaobh cinneadh a dhéanamh maidir le gach uchtáil a dhéantar in Éirinn agus as orduithe uchtála a dhéanamh. 

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."