A+ A A-

Select your language

  Faisnéis agus Rianú

   

  Is féidir leis an Aonad Eolais agus Rianaithe cúnamh a thabhairt le heolas agus rianú iar-uchtála. Is iomaí sin fáth a bhíonn ag daoine le dul i dteagmháil linn. Bíonn roinnt díobh ag lorg eolais mar dháta a n-ordú uchtála nó eolas chúlra clainne. Bíonn roinnt eile ag iarraidh eolas a chur ar aghaidh chuig duine uchtaithe faoi bhreith bhall clainne – b’fhéidir díreach le hinsint dóibh go bhfuilid beo agus go bhfuil an saol go maith acu. Ba mhaith le mórchuid, áfach, teacht ar a dteaghlaigh bhitheolaíochta agus casadh leo. Ta an t-aonad comhdhéanta de roinnt ball foirne riaracháin agus oibrithe sóisialta.

  Image

  Eolas do Dhaoine Uchtaithe

  B’fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh ar an gcéad chéim a thógáil i dtaobh teagmháil a dhéanamh le do chuid gaolta bitheolaíochta, mar shampla, do mháthair bhreithe, d’athair breithe nó le siblíní. Fáiltíonn gach gníomhaireacht roimh aon teagmháil ó dhaoine uchtaithe atá ar thóir eolais. 
  Image

  Eolas do Thuismitheoirí Breithe

  B’fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh ar an gcéad chéim a thógáil i dtreo teagmháil a dhéanamh le do mhac nó le d’iníon. Fáiltímid roimh aon teagmháil ó thuismitheoirí breithe ag lorg eolais faoina mic nó iníonacha uchtaithe. 

  Image

  INFO FOR OTHER FAMILY MEMBERS

  If you are not a birth parent but you believe a family member was adopted and you would like to provide information for them or would like to make contact with them, when you contact us you will need to provide your own identification and evidence of your connection with the person you are seeking.
  Image

  CPR

  Céard é an Clár Náisiúnta um Thosaíochtaí Teagmhála Uchtaithe
  Cuireadh an Clár Náisiúnta um Thosaíochtaí Teagmhála Uchtaithe ar bun in 2005 mar bhealach do dhaoine ar imir uchtáil tionchar orthu a gcuid m san Údarás Uchtála agus níl rochtain air ach ag líon beag foirne san Údarás Uchtála ...
  Image

  Iarratais ar Theastas Breithe Bunaidh

  Faoin reachtaíocht mar atá níl rochtain go huathoibríoch ag duine fásta uchtaithe ar a t(h)eastas breithe bunaidh. An fáth atá leis sin ná toisc go bhfuil eolas pearsanta faoin máthair bhreithe iniata ar gach teastas breithe agus nach mór a cuid cearta rúndachta a chosaint.

  Maidir Linne

  Is féidir leis an Aonad Eolais agus Rianaithe cúnamh a thabhairt le heolas agus rianú iar-uchtála. Is iomaí sin fáth a bhíonn ag daoine le dul i dteagmháil linn. Bíonn roinnt díobh ag lorg eolais mar dháta a n-ordú uchtála nó eolas chúlra clainne. Bíonn roinnt eile ag iarraidh eolas a chur ar aghaidh chuig duine uchtaithe faoi bhreith bhall clainne – b’fhéidir díreach le hinsint dóibh go bhfuilid beo agus go bhfuil an saol go maith acu. Ba mhaith le mórchuid, áfach, teacht ar a dteaghlaigh bhitheolaíochta agus casadh leo. Ta an t-aonad comhdhéanta de roinnt ball foirne riaracháin agus oibrithe sóisialta.  Soláthar Eolais

  Is féidir leis an Aonad Eolais agus Rianaithe cúnamh a thabhairt le heolas agus rianú iar-uchtála. Is iomaí sin fáth a bhíonn ag daoine le dul i dteagmháil linn. Bíonn roinnt díobh ag lorg eolais mar dháta a n-ordú uchtála nó eolas chúlra clainne. Bíonn roinnt eile ag iarraidh eolas a chur ar aghaidh chuig duine uchtaithe faoi bhreith bhall clainne – b’fhéidir díreach le hinsint dóibh go bhfuilid beo agus go bhfuil an saol go maith acu. Ba mhaith le mórchuid, áfach, teacht ar a dteaghlaigh bhitheolaíochta agus casadh leo. Ta an t-aonad comhdhéanta de roinnt ball foirne riaracháin agus oibrithe sóisialta.

  Táimid breá sásta labhairt le daoine ar an teileafón ach ní mór iarratais ar eolas a dhéanamh i scríbhinn agus ní mór don duine atá ag déanamh an iarratais cruthú aitheantais a chur ar fáil. Ní chuirfear aon eolas pearsanta ar fáil ar an teileafón.

  Tá ceann de na cineálacha aitheantais seo leanas ag teastáil uainn mar aon le hiarratas i scríbhinn:

  • Pas
  • Ceadúnas Tiomána nó Ceadúnas Foghlaimeora
  • Cárta Seirbhísí Poiblí
  • Cárta Mic Léinn
  • Leabhar Pinsin
  • Pas Taistil Seanóra
  • Cárta Leighis

  Is féidir fótachóipeanna de do rogha cineál aitheantais a sheoladh ar an bpost, nó is féidir cóipeanna scanta a chur chugainn ar ríomhphost. Más é do thoil é, ná cuir doiciméid bhunaidh chugainn le d’ iarratas.

  Is féidir go bhfuil roinnt téarmaí nó leaganacha cainte in úsáid sa suíomh gréasáin nach bhfuil cleachtadh agat orthu. Mar chúnamh tá gluais curtha ar fáil againn a thugann cur síos ar na téarmaí is mó a úsáidtear ann. Cliceáil anseo, le do thoil.

  An seoladh le haghaidh iarratas a chur ar ríomhphost ná records@aai.gov.ie

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."