A+ A A-

Select your language

  Tuilleadh Eolais
  Image

  FOILSEACHÁIN

  D'fhoilsigh Acces doiciméid faoinár dTuarascálacha Bliantúla, Gnó, Corparáideach, Ráitis Airgeadais, Nochtadh Cosanta, Ráiteas Sábháilteachta agus Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí etc..
  Image

  REACHTAÍOCHT

  Cuireadh tús leis an Acht Uchtála 2010 an 1 Samhain 2010. Tharla sé seo i gcomhthráth le daingniú foirmiúil na hÉireann ar Choinbhinsiún na Háige um Chosaint Leanaí agus Comhoibriú i leith Uchtála Idir-thíortha.
  Image

  GLUAIS TÉARMAÍ

  Is próiseas é an uchtáil a athraíonn an saol do gach duine lena mbaineann. Caithfidh próiseas láidir dlí a bheith mar bhonn taca leis chun cearta gach duine a chosaint. Tá sé tábhachtach, mar sin, go bhfuil aon fhaisnéis a chuirimid ar fáil chomh soiléir agus is féidir.
  Image

  EOLAS DO CHUSTAIMÉIRÍ

  Cairt Chustaiméirí Údarás Uchtála na hÉireann 2018-2020
  Is ionann an Chairt Chustaiméirí seo agus ráiteas poiblí an Údaráis maidir leis na leibhéil seirbhísí ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo agus iad ag déileáil leis an Údarás.

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."