A+ A A-

Select your language

  Seirbhísí Corparáideacha

   


  Cuireann an tAonad Seirbhísí Corparáideacha feidhmeanna, córais agus struchtúir maidir le tacaíocht ar fáil d'Údarás Uchtála na hÉireann. Áirítear ar a chuid feidhmeanna:

  • Creidiúnú
  • Airgeadas
  • Acmhainní Daonna
  • Teicneolaíocht an Eolais
  • Cúram do Chustaiméirí
  • Bainistiú Foirgnimh agus Áiseanna
  • Caidrimh Chumarsáide agus Phoiblí
  • Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise

  Tá Seirbhísí Corparáideacha freagrach chomh maith as pleanáil ghnó agus eagraíochtúil, rialachas corparáideach, lena n-áirítear iniúchadh inmheánach, agus cuireann an t-aonad tacaíocht rúnaíochta ar fáil do Bhord an Údaráis Uchtála.

  Image

  Foilseacháin

  Image

  Staitisticí

  Image

  Reachtú

  Image

  Grafaicí Faisnéise

  Image

  Sláinte agus Sábháilteacht

  Maidir Linne

  An tAonad Seirbhísí Corparáideacha & Creidiúnaithe
  Údarás Uchtála na hÉireann
  An 4ú hUrlár, Teach Shíol Bhroin
  Bóthar Shíol Bhroin
  Droichead na Dothra
  Baile Átha Cliath 4
  DO4 H6F6

  Ríomhphost: corporate@aai.gov.ie

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."