A+ A A-

Select your language

  Eolas d’ Uchtaitheoirí Ionchasacha
  Image

  Dearbhú Cáilitheachta agus Oiriúnachta

  Ceanglaíonn Acht Uchtála 2010 ar thuismitheoir/tuismitheoirí uchtaíocha ionchasacha Dearbhú Incháilitheachta agus Oiriúnachta a bheith acu sula mbeidh ar a gcumas leanbh a uchtáil. 
  Image

  Sreabhadh Próiseas Uchtála

  Tugann na trí shreabhchairt seo a leanas treoir céim ar chéim duit i leith próiseas uchtála na hÉireann. Cuirimid gluais ar fáil ar mhaithe le tagairt, mar go bhfuil roinnt de na téarmaí atá sa chairt giorraithe.

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."