A+ A A-

Select your language

  Creidiúnú
  Image

  Céard is Creidiúnú ann?

  Measúnú foirmiúil ar eagraíocht nó ar chlár in aghaidh critéar atá leagtha síos sa reachtaíocht.
  Image

  Cé hiad nach mór dóibh a bheith creidiúnaithe?1

  Aon chomhlacht nó duine atá bainteach le ceann ar bith de na gníomhaíochtaí atá liostaithe thíos ní mór dóibh a bheith creidiúnaithe ag Údarás Uchtála na hÉireann chun gur féidir leo leanúint leis na gníomhaíochtaí chun teacht leis an dlí.
  Image

  Conas mar a fhaightear Creidiúnú?

  Chun stádas creidiúnaithe a fháil ní mór d’fhoras nó do dhuine iarratas a dhéanamh chuig Údarás Uchtála na hÉireann.
  Image

  Luach an Chreidiúnaithe

  Tugann creidiúnú le fios go bhfuil eagraíocht nó clár ag bainistiú a chuid acmhainní go héifeachtach agus ag soláthar na seirbhísí is fearr is féidir do gach páirtí leasmhar.
  Socruithe i leith monatóireachta agus cigireachta ar fhorais chreidiúnaithe  - Ciorclán 01/2016 Rialacháin AAI 

   
  Tuarascálacha Cigireachta
  HHAMA

  Ráiteas Misin

  "Chun soláthar seirbhísí bainteacha le h-uchtú den chaighdeán is airde is féidir a chinntiú, ar feadh phróiseas shaol an uchtaithe, le leas is fearr an pháiste mar chéad chuspóir agus mar chuspóir sáraitheach."